Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
İhracat ve İthalat Tüzüğü

Ön Bildirimli Kabul Tüzüğü (PIC, Yönetmeliği (AB) 649/2012) bazı tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatını yönetir ve bu kimyasalları AB dışı ülkelere ihraç etmek isteyen şirketlere yükümlülükler getirir. Tehlikeli kimyasalların uluslararası ticarette ortak sorumluluk ve işbirliğini teşvik etmek ve tehlikeli kimyasalların taşınması, kullanımı, depolanması ve güvenli bir şekilde bertarafı hakkında gelişmekte olan ülkelere bilgi sunarak insan sağlığını ve çevreyi korumayı hedeflemektedir.

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği içinde, uluslararası ticarette bazı tehlikeli kimyasallar ve pestisitler için önceden bilgilendirilmiş onam prosedürüne ilişkin Rotterdam Sözleşmesini uygular.


PIC Yönetmeliği, örneğin, benzen, kloroform, atrazine ve permetrin içeren endüstriyel kimyasallar, pestisit ve biyosit içeren, Ek I'de listelenen kısıtlanan veya yasaklanan kimyasallar için de geçerlidir. Bu kimyasalların ihracı iki şarta tabidir: ihracat bildirimi ve açık rıza.


PIC Yönetmeliği, ayrıca ilgili AB mevzuatına uymak zorundadır ve Ek V'de listelenen ve ihracı yasaklanan kimyasallar için ve ambalaj ve etiketleme ile ilgili olarak ihraç edilen tüm kimyasallar için geçerlidir.
(Dezenfektanlar, böcek öldürücü ve parazitisitler hariç) ilaçlar, radyoaktif maddeler, atıklar, gıda ve gıda katkı maddeleri, yemler, genetiği değiştirilmiş organizmalar diğer AB mevzuatı ile düzenlenir ve bu nedenle PIC Yönetmeliği görev alanına girmememektedir.


Ayrıca, Yönetmelik, miktarlarının insan sağlığını ve çevreyi etkilemesi olası olmaması ve bir takvim yılı başına her ithalatçı ülkeye her ihracatçıdan on kilogramı aşmamak kaydıyla, kimyasalların araştırma veya analiz amaçlı ihraç veya ithali için geçerli değildir.

İhracat ve İthalat Tüzüğü (İngilizce Metin)